NHKが弁護士法違反をしていると法務大臣と総務大臣が見解出しました(笑)証拠のNHKと委託会社の

https://www.youtube.com/watch?v=piXHFzyJCvA